SATIŞ BECERİLERİ

Günümüzde satış ve pazarlama, işletmenin temel dinamikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. "Satış varsa her şey vardır. Satış yoksa hiç bir şey yoktur.” Satış ve pazarlama ekibinin gizli potansiyellerini ortaya çıkartmak, kendi kendilerini motive etmeyi öğrenmeleri, kendilerine güvenin önemini, ürüne güvenin önemini bilmeleri ve bu teknikleri işlerine yansıtmaları, ayrıca müşteri ilişkilerinde uygulamaları gereken temel iletişim becerilerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

İçerik:

Satış varsa her şey vardır, satış yoksa hiç bir şey yoktur
Kazanan satıcı olmak ve hayata meydan okumak
Satışçı engelleri engel olarak görmez
Yüksek moral ve motivasyonun önemi
Başarılı satış teknikleri
Satış, satıcı ve potansiyel müşteri kavramı
Rekabette farklılık yaratan satıcılık
Müşterilere ilgi gösterme ve önemi
Müşterilerle iletişim geliştirme ve beden dili
Yeni görev tanımımız; M.B.A
Müşterilere karşı yaklaşım geliştirme ve bilgi toplama
Müşteriyi kaybetme nedenleri
Organizasyona sadık müşteri yaratma çabaları
Profesyonel kimdir? Ve özellikleri
Müşteri beklentileri ve istekleri
Sorunlu müşterilere yaklaşımlar