AKTİF AKIL ARAMA ÇALIŞTAYI

Hedef:

"Aktif Akıl Arama Çalıştayı", grupta katılımcılığı içeren, kurumsal stratejileri geliştirme yönetimidir. Kurumsal ortak aklı harekete geçiren yoğun bir planlama ve hızlı uygulama yaklaşımıdır. Tüm kurum ya da belirlenen grubun katılımı ile geçmişe, mevcut duruma ait tespitler yapılması, geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi, çalışma içerisinde kurumun güçlü, zayıf yönlerinin, karşılaştığı fırsat ve tehditlerin tanımlanması, "Aktif Akıl Arama Çalıştayı " süresince ele alınan konular arasındadır. Bu temel çerçeve ile Vizyon (en ideal gelecek), Misyon (ana görevler ve adanmışlık), Strateji (nasıl ve hangi yollardan ulaşacağız) Aksiyon (eylem planı oluşturmak) çalışmanın nihai amacıdır.

İçerik :

Geçmiş Değerlendirmesi
Ortak Akıl, Ortak hedefler
Organizasyondaki Sorunlar ve Çözümlerin Bulunması, Daha İyiye Ulaşmak
Vizyon ve Misyon
Kurumsal Değerler
Dünyayı Etkileyen Eğilimler, Dünya Nereye Gidiyor
Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
Strateji Oluşturma, Gelecek Tasarımı
Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik, Ekolojik, Altyapı İle İlgili Değerlendirmeler
Sonuç Bildirgesi


Eğitim Yöneticisi : İsmail Karasu
Süre : 1 ya da 2 Gün
Eğitim Yöntemi : Grup çalışmalarını ve beyin fırtınalarını içermektedir.