JO-HERRY 

Jo-Herry çalışanların birbirlerini tanımaları konusunda kurumlarda uygulanan oldukça etkili bir grup çalışması olup, kurum içi iletişimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 48 Soruluk bir testle başlar, Açık Alan, Kör Alan, Gizli Alan ve Potansiyel Alanın ortaya çıkmasını sağlar.

Hedef:

Katılımcıların, içlerinde varolan üstün performansı ortaya çıkarmak, kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak;
Kendilerini, iletişim alanında çok daha güçlü, verimli ve etkin kılmak;
Ön yargılardan kurtulmayı, bütünleşmeyi, birlikteliği amaçlar ve sağlar.
Kendini ifade etme
Olumlu geri bildirim alma
Geliştirmeye açık yönleri ifade etme
Eleştiriye açık olma
Potansiyele ulaşma