DİKSİYON-FONETİK ve HİTABET

İletişimde, insan ilişkilerinde, davranışlarında ve iş hayatında üstün bir performansa ulaşmak. Katılımcıların, içlerinde var olan potansiyelini açığa çıkarmak, kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak...
Kendini, iletişim alanında çok daha güçlü, verimli ve etkin kılmak… Doğru ve güzel konuşabilme sanatını öğrenmek…
Sesimiz, mimiklerimiz ve beden dili aracılığıyla “BİZ İNSAN’ı” doğru, güzel ve en verimli biçiminde; keşfederek, tanıyarak harekete geçirmek…

İçerik:

Diksiyon ve fonetikte temel kurallar
Beden Dilimiz : Mimik, Bakış Mesafeniz, Vücut Duruşu
Ses Bilgisi : Fonetik, Diksiyon, Artikülasyon
Sözsüz İletişim : Jest ve Mimiklerin Bilinçli Kullanımı
Etkili Konuşmayı Sağlayan Temeller : Ses, Vurgu, Tonlama, Nefes
Konuşurken Karşı Tarafı Tanıma, Temsil Sistemleri, Empati
Konuşurken Etkin Dinleme
Hazırlıksız Konuşmalar
Sözlü İletişim
İletişim Teknikleri
Sunucular İçin Altın Kurallar
Dinleyicilerin Katılımının Sağlanması
Görsel Malzemelerin Kullanılması
Etkili Soru – Cevap Teknikleri

“ŞEMSİPAŞA PASAJINDA SESİ BÜZÜŞESİCELER”
DEMEK SİZE NE KAZANDIRIR?