BAŞARI AİLEDE BAŞLAR

Programın Hedefi:
“İşini Sev, Eşini Sev, Aşını Sev”

Bu programda eşlerin birbirlerine nasıl davranmaları gerektiği, hayatlarını güzelleştirmek için yapacakları basit fakat güzel prensipleri uygulamaya geçirmeleri ve etkili birer eş olmaları amaçlanmaktadır.

İçerik:

Evlilik nedir?
Kendimizi tanıyalım.
Kazanan-kaybeden psikolojisi
Olumlu ilgi-olumsuz ilgi ve ilgisizlik
Evliliği sağlıklı kılmanın yolları
Haklı mı olmak, mutlu mu olmak?
Erkek ve kadın farklılıkları
Ailede iletişim sorunları
Koşulsuz sevgi
Eşlerle iletişim geliştirme
Çocuklara yaklaşım
Ergenlere yaklaşım