SUNUŞ BECERİLERİ ve EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Sunuş yeteneğinin geliştirilmesi, sunuşta altın kurallar bilmek, profesyonel iş dünyasındaki en önemli yetkinliktir.

İçerik:

Etkin bir sunuş için gereken ön hazırlıklar
Eğiticinin eğitime hazırlanması
Fiziki ve psikolojik hazırlık
Görsel sunu araçları ve neden görsel araçlar?
Anlatım, soru-cevap, problem çözme, beyin fırtınası yöntemleri
Karşılıklı fikir alış verişi ortamını sağlama
Zamanlama ve sunuşun canlı tutulması
Etkin bir sunuş için iki önemli silah: Beden dili ve sözlü iletişim
Katılımcı tipleri ve eğiticilere uyarılar
Sunuşu dinleyicilerin profiline göre düzenleme
Zor dinleyici ve katılımcılar ile başa çıkma
Doğru salon düzeni oluşturma ve eğitim ortamının hazırlanması
Video çekimleri ile sunuş teknikleri konusundaki gelişimlerini izlenmesi